Fotografering

Personalfotografering, kvalitativa produktbilder eller kanske 3D-Illustrationer i konceptsyfte.

Att få ett högkvalitativt fotounderlag levererat gör all skillnad i världen för din marknadsföring och gör ditt företag mer attraktivt på marknaden. Vi gör det vi kan bäst så du får fokusera på ditt företagande i lugn och ro. Vi utför industrifotografering, produktfotografering, personalfotografering, porträtt, mäklarbilder och miljöbilder. Vi gör fotomontage eller compositing där flera separata och frilagda bildelement sammanfogas till en bildkomposition.

Wizworks Studios besitter idag en stor och varierad bildbank och kan förse dig med ett rikt bildunderlag för t.ex. din webbsida, reklamannonser, kataloger eller broschyrer. Vi har stockbilder på en mängd olika slags texturer, naturmotiv, stadsmiljöer et.c.