Compositing

Vi utför compositing för film, TV och reklam. Vi jobbar i stor utsträckning med green screen-teknik även med rörlig kamera, då med hjälp av markers. Vårt jobb infattar ofta rotoscoping, retuschering, matte painting, sky replacement och även mindre set-extensions – då vi tar bort oönskade delar av sekvenser som t.ex. reklamskyltar och logotyper.

Wizworks Studios har ett eget stockbibliotek innefattande eld, rök, regn mot fönster etc, som vi filmat mot svart bakgrund med en ren alfakanal. Vi har också tillgång till ett licenserat ”stock footage”-arkiv som vi tar hjälp av.

Motion Graphics

Animerade vinjetter, logotyper, titelsekvenser, rörliga menyer och bakgrunder.

Det kan vara en rörlig visualisering till en informationsfilm eller ett rörligt grafiskt material till en viss produkt eller tjänst.

Färgkorrigering

… och övrig efterbearbetning. Det här skulle kanske anses självklart för vissa medans andra inte bemödar sig alls inom det här området. För oss är det här något viktigt och något vi gör på alla projekt oavsett. Färgtemperatur, gammavärden, svärta och kontrast, färgvärden för skugga-mid-topp. Väldigt viktigt för filmens tonalitet och att det stärker och är i linje med det man vill ha berättat.

3D Modellering/Animering

Vi gör 3D modeller och animerar. Det kan vara till en förvisualisering av en produkt eller prototyp, ett kontorskomplex, ett roterande flingpaket. Kompetensen finns inhouse helt enkelt.