Tekniken idag har gjort det lättare att ta fram proffessionella filmproduktioner men det räcker inte. Det behövs fortfarande någon som förstår hantverket och kan storytelling.

Wizworks Studios producerar all typ av beställningsfilm så som reklamfilm, rörligt content för sociala medier som t.ex. är varumärkesbyggande eller säljande, film för mässor och events och rena dokumentationer. Vi tillhandahåller kunden med en färdig produktion, hela vägen från idékläckande till concept art, moodboards och rörliga storyboards. Vidare till inspelning på location eller i studio och slutligen till postproduktion med redigering, färgkorrigering, rörlig grafik (motion graphics), vfx och compositing, speakerröst, ljuddesign och ljudmix.

Wizworks jobbar till stor del med stillbildsuppdrag. Se gärna vår portfolio!

Våra kunder är helt olika varandra och har också olika behov, därför anpassar vi oss efter budget och förutsättningar i det specifika uppdraget. Det som är gemensamt för dem alla är att vi hittar kärnan i varumärket och hittar greppet berör mest och också ger effekt.

Bästa hälsningar, Johan Bodin

Filmregissör & fotograf

Johan Bodin
Mobil: Noll sju tre 6328964
E-post: johan.bodin@wizworks.se

Johan Bodin